קריקטוריסט לבר מצווה ואירועים - אור ויצמן

אור ויצמן קריקטורות - 098855823
0507969200
email: orweitzman@gmail.com

קריקטורה קבוצתית - A Group Piece - working in stages


and for those who are asking: to color this piece i used letraset tria markers, pantone and promarkers. also, copic sketch markers (that totally rule!) and prismacolor markers. they are all fabulous and smell great.

No comments: