קריקטוריסט לבר מצווה ואירועים - אור ויצמן

אור ויצמן קריקטורות - 098855823
0507969200
email: orweitzman@gmail.com

Made In Brazil

illustrations made by yours truely during the CRAZY days of the carnival in Salvador deBahia.
and a big thank u to Shlomi that uploaded the pictures. this here is a picture of him dancing with a local whore. (((:
No comments: